Drönare

Det markerade området är PAJALA TIZ (trafikinformationszon) och begränsas från marknivå (GND) upp till 610 meter (2000 fot).

Vad är en drönare?

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV, UAS och RPAS.

Flygning med drönare i flygplatskontrollzoner

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplatskontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Om du vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontroll­zon kontakta närmsta flygplats inom det område du har tänkt flyga. En drönare som flyger inom kontrollzonen för en flygplats utsätter flyget för stora risker.

Dessa punkter gäller inom Pajala TIZ (inom röda markeringen på kartan) och följer samma mall oavsett vem den gäller.

1. I god tid (minimum 1 vecka före önskat tillfälle) skall Du via mail inkomma med en förfrågan innehållande:

a. Long/Lat samt radie för det specifika tillfället.

b. Datum samt tid

c. Höjdbegränsningen på detta (maximalt 120m)

Detta ska ske via mail till atc.airport@pajala.se

Uppdaterad: 2017-08-23 09.45