Drönare - Pajala Kommun

Drönare

Det markerade området är PAJALA TIZ (trafikinformationszon) och begränsas från marknivå (GND) upp till 610 meter (2000 fot).

Vad är en drönare?

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV, UAS och RPAS.

Flygning med drönare i flygplatskontrollzoner

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

För framförande i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande för att erhålla ett sådant.

Från och med 1 februari 2018 får drönare på max 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikledningen, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 m över mark vid militära eller särskilt utpekade flygplatser, eller upp till 50 meter vid övriga flygplatser.

Dessa punkter gäller inom Pajala TIZ (inom röda markeringen på kartan) och följer samma mall oavsett vem den gäller.

1. I god tid (minimum 1 vecka före önskat tillfälle) skall Du via mail inkomma med en förfrågan innehållande:

a. Long/Lat samt radie för det specifika tillfället.

b. Datum samt tid

c. Höjdbegränsningen på detta (maximalt 120m)

Detta ska ske via mail till atc.airport@pajala.se

Uppdaterad: 2018-08-07 11.32