Avgifter

Vår pristlista för till exempel parkering av flygplan, landningsavgifter och så vidare hittar du här.
(Dokumentet är i PDF-format)

För bränslepriser, JET A1, kontakta oss via telefon.

Uppdaterad: 2016-04-12 07.19