Längmanska företagarfonden finansierar projekt

Har du en bra idé?

Längmanska företagarfonden finansierar projekt där företag i Norrbotten arbetar tillsammans för att öka sin konkurrensförmåga. Fonden prioriterar projekt som är nyskapande, bidrar till en bra miljö, jämställdhet, mångfald, integration och som kan stärka kvinnors och unga människors företagande.

I foldern finns kortfattad information om vilka områden som prioriteras, vad finansieringen ska leda till och hur processen går till. Kontakta oss om du har frågor eller vill påbörja en ansökan.

Mer information finns på www.langmanska.com och pdf.

Uppdaterad: 2017-02-23 17.25 av linhuh